Хто призначає директорів у корпорації?

Рада директорів контролює напрямок діяльності корпорації. Учасники підзвітні акціонерам компанії, які мають право наймати та звільняти їх. У деяких випадках у підзаконних актах корпорації передбачені спеціальні правила призначення нових членів правління. Деякі корпорації також мають голову правління, якого рада обирає і відповідає за правління.

Власний капітал та правління

Акціонери компанії по суті володіють компанією пропорційно сумі акцій, якими вони володіють. Вони можуть здійснювати цю владу, контролюючи, хто засідає в раді директорів та представляє їх інтереси. Залежно від бізнесу, акціонери можуть обирати правління, або рада самостійно контролюватиме додавання членів до своїх лав.